Университетска болница Дева Мария - Бургас | УМБАЛ „Дева Мария” - Бургас

Новини

Обявяваме конкурс за заемане на длъжност „Лекар-специализант по Хирургия“

Обявяваме конкурс за заемане на длъжност „Лекар-специализант по Хирургия“ 24 авг 2021

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободна длъжност за „Лекар, специализант по Хирургия“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва: „Хирургия“ в Клиника по Хирургия – 2 места.

прочети повече
Всички новини

Записване на час

НОВИНИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА