Нашите пациенти

Г-н Христо Василев с благодарност към Хирургично отделение и д-р Анатоли Карашмалъков

15 юни 2016