Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Спешни съдово - хирургични състояния

Спешните артериални и венозни тромбози и емболии са твърде често срещано остро настъпващо заболяване, засягащо магистралните съдови сегменти на долни и горни крайници. Състоянието е изключително опасно и за съжаление търпи неизбежна прогресия във времето с всички последствия, произтичащи от това.

При неоказване на своевременна и компетентна лекарска намеса още в първите шест часа от настъпването, има висока вероятност от загуба на крайник впоследствие, а също така и понякога за живота на болния при изразена сърдечно-съдова патология!

Морфологично тромбозата представлява прижизнено образуване на кръвни съсиреци в съдовете, а при емболия става миграция на тромботични материи от сърдечните кухини към артериалната система на крайниците и мозъка. Венозните тромбози на долен крайник могат да доведат до белодробна тромбоемболия, която ако не се лекува своевременно и адекватно често завършва фатално за пациента.

Патогенетичните причини за тромбози и емболии са атеросклеротичните лезии в съдовата стена, хемодинамичните дисоциации в скоростта и посоката на магистралния кръвоток при хипертоници, промените във вискозитета и формените елементи на кръвта и ритъмните и проводни сърдечни нарушения.

Симптомите при артериално запушване настъпват внезапно и се изразяват в болка, изстиване, посиняване и изтръпване на крайника, изчезване на съдовите пулсации, пареза, прострация и загуба на функция. Дълбоките венозни тромбози се характеризират с болезнен оток, топъл и зачервен крайник.

Методите на лечение са комплексни, често хирургични и имат за цел да предотвратят загубата на крайника.

Болните с тромбози или емболии на крайници, потърсили лекарска помощ непосредствено след инцидента се хоспитализират и оперират по спешност. Венозните тромбози се лекуват предимно консервативно, предвид опасността от белодробна тромбоемболия и клиничното състояние на засегнатия крайник. Понякога и при тях се пристъпва към оперативно поведение.

Спешната хоспитализация и операция при артериална оклузия се налагат поради факта, че забавянето на интервенцията с повече от шест часа рискува развитието на необратими исхемични промени в съответния крайник, водещи до гангрена и загуба на крака. Неподлежащите на артериална реваскуларизация пациенти подлежат на първична ампутация по витални индикации.

В условията на спешност като цяло окончателните резултати от лечението са по-неблагоприятни в сравнение с плановата хирургична дейност, поради тази причина своевременната реакция е от първостепенно значение за прогнозата като цяло!

Едно от приоритетните направления на ръководството и съдово-хирургичния екип на УМБАЛ „Дева Мария” и МЦ „Света София” е осигуряването на денонощна съдово-хирургична помощ при спешни артериални и венозни заболявания на крайниците посредством своевременна оперативна интервенция с използването на съвременни високо технологични средства и подходяща комбинация от лекарствени препарати.

При компетентно поведение тези сериозни страдания биха могли да бъдат диагностицирани от специалист навреме, за да се избегне последваща тежка инвалидизация или дори смърт на пациентите!

Ако забележите някое от описаните състояния, незабавно потърсете линейка на Бърза помощ, за да може да ви предложат навреме денонощната съдово-хирургична помощ в университетска болница „Дева Мария”!