Услуга Цена
КП 268 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ПОД 1499 ГРАМА Минимален болничен престой – 15 дни лв.
КП 269 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ОТ 1500 ДО 2499 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ Минимален болничен престой –5 дни лв.
КП 270 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ОТ 1500 ДО 2499 ГРАМА, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ Минимален болничен престой –7 дни лв.
КП 271 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 2500 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 272 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 2500 ГРАМА, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ Минимален болничен престой – 7 дни лв.
КП 274 ДИАГНОСТИКА И ЛИЧИНИЕ НА ДЕТЕ С ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 275 ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ЧРЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ Минимален болничен престой – 10 дни лв.
КП 276 ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ЧРЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ Минимален болничен престой – 10 дни лв.
КП 277 ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ЕДНОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪРФАКТАНТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕГЛОТО Минимален болничен престой – 10 дни лв.
КП 278 ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С МНОГОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪРФАКТАНТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕГЛОТО Минимален болничен престой – 10 дни лв.
КП 279 ГРИЖИ ЗА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ Минимален болничен престой – 3 дни лв.

За отделението