Рак на белите дробове

Дефиниция

Ракът на белия дроб представлява неконтролируем растеж на абнормни клетки в единия или и двата бели дроба. Докато нормалните белодробни клетки се делят и развиват в нормална тъкан, тези изменени клетки растат по-бързо и никога не оформят здрава белодробна тъкан. Вместо това те образуват тумори, които по-нататък разрушат белия дроб и пречат на нормалната му функция.

Ракът на белия дроб е главна причина за смърт както при мъжете, така и при жените. Повече хора умират от рак на белия дроб, отколкото от рак на дебелото черво, на гърдата и на простатата взети заедно.

Основните два вида рак на белия дроб са така наречените едроклетъчен и дребноклетъчен рак. Имената идват от размера на клетките, които изграждат самия тумор, а не от неговата големина.

Едроклетъчният рак е много по-чест, около 80% от случаите и се разпространява в другите части на тялото по-бавно от дребноклетъчния.

Дребноклетъчният рак пряко се свързва с тютюнопушенето. Той е много по-агресивен, нараства бързо и рано се разпространява (метастазира).

Симптоми

Могат да минат много години, преди да се изявят основните симптоми на рака на белия дроб. Често, те се бъркат с признаците на далеч по-безобидни състояния. Симптомите нерядко се появяват, когато заболяването е вече в напреднал стадий и лечението е с ограничени възможности.

Симптоми от страна на гръдния кош и дихателната система:

 • „тютюнджийска“ кашлица, която става все по-упорита и силна
 • кашлица, която не е свързана с пушене и продължава повече от две седмици
 • повтарящи се бронхити и пневмонии
 • промяна в цвета и обема на храчките
 • кръвохрачене
 • хриптене, свирене на гърдите и затруднено дишане
 • продължителна болка в гърдите, рамото или гърба, не свързана с кашлицата

Симптоми на белодробен рак, характерни за разпространение на процеса в околните лимфни възли, освен изброените по-горе, са и:

 • постоянна болка в гръдния кош със или без кашлица;
 • затруднения в гълтането;
 • затруднения в дишането;
 • загуба на гласа или дрезгав глас.

Останалата част от симптомите на рака на белия дроб имат по-общ характер и често не са свързани с дишането, например:

 • отпадналост
 • загуба на апетит
 • главоболие, болка в кости и стави
 • инцидентни фрактури (счупвания), нямащи връзка с непосредствени травми
 • необяснима загуба на тегло
 • подуване на лицето или в областта на врата
 • неврологични симптоми, като нестабилна походка, загуба на паметта и др.

Тези признаци, често се дължат на разпространението на рака в други части на тялото. Те могат да бъдат и по-специфични, в зависимост от органа, в който настъпват измененията. Всеки, имащ подобни оплаквания непременно трябва да се консултира с лекар.

Причини

Нормалните клетки се променят в ракови, когато са изложени на влиянието на „канцерогени“ (вещества, които причиняват рак). Те взаимодействат с различни структури от клетъчната ДНК и причиняват изменения каращи клетките да мутират.

В 80% ракът на белия дроб е в резултат на тютюнопушене. В цигарения дим има повече от 2000 известни канцерогенни химикали. Колкото по-често и повече пушите, толкова риска от развитие на рак на белия дроб става по-голям.

Ако откажете цигарите, риска намалява, тъй като изменените клетки се заместват от здрава белодробна тъкан.

 

 Най-застрашени от развиване на заболяването са дългогодишните пушачи, както и пасивните пушачи. Съществува подчертана зависимост между броя на изпушените цигари, продължителостта на тютюнопушенето и риска от развитие на белодробен рак. Рискът от поява на рак на белия дроб при тютюнопушене над 10 години, повече от 10 цигари дневно, е десетократно по-висок, в сравнение с непушачите.

 Десет години след преустановяване на тютюнопушенето рискът при бившите пушачи се изравнява с този при непушачите.

 Освен това, отказът от тютюнопушене намалява в значителна степен вероятността от други, доказано свързани с този вреден навик болести – например сърдечно-съдови заболявания, емфизем и хроничен бронхит.

Рискови фактори

Рисков фактор е всичко, което увеличава вероятността човек да се разболее от дадено заболяване, включително рак. Да си в досег с рисков фактор или даже с няколко, не означава непременно, че ще се разболееш. Все пак вероятността нараства значително.

Ето някои от факторите свързани с рак на белия дроб:

 • тютюнопушене
 • пасивно пушене
 • излагане на влиянието на някои промишлени вещества като радон, азбест, никел, хромати, катрани, медни съединения, арсеник
 • органични химикали
 • радиация
 • замърсители на въздуха
 • повтарящи се инфекции (туберкулоза)
 • Употреба на алкохол

Намаляването на риска от рак, става значимо едва след 5 годишен въздържателски период. С увеличаването на този период, закономерно намалява и рискът, въпреки че, при бившите пушачи, той винаги е по-голям в сравнение с хората, които никога не са пушили. Жените развиват рак на белия дроб при по-кратък пушачески стаж и при по-малка експозиция на тютюнев дим.

 • Наследствена предразположеност – вероятността за развитие на белодробен рак е 2-5 пъти по-голяма при лица, имащи родител, болен от това заболяване.

Усложнения

Ракът на белия дроб може да доведе до усложнения като::

 Недостиг на въздух. Ракът може да блокира въздухоносните пътища и да предизвика недостиг на въздух. Ракът може и да предизвика излив на течност около белите дробове, което също да затрудни дишането.

 Кръвохрак. Ракът може да предизвика кървене във въздухоносните пътища и да доведе до кръвохрак (хемоптиза). Понякога кървенето може да е и голямо. Има начини то да бъде овладяно.

 Болка. Напредналият рак на белия дроб може да предизвика болка. Кажете на Вашия лекар за болката. В началото може да е лека и само от време на време, но може да стане и постоянна. Медикаментите, лъчелечението и други видове лечение могат да Ви накарат да се чувствате по-комфортно.

 Плеврален излив (течност в гърдите). Ракът на белия дроб може да причини събиране на течност в пространството около белите дробове. Тя може да предизвика задух, затруднено дишане. Има начини този проблем да бъде решен.

 Разпространение на рака в други части на тялото (метастази). Ракът на белия дроб често се разпространява в други части на тялото – най-често мозък, кости, черен дроб. Метастазите могат да предизвикат болка, гадене, главоболие, или други симптоми, в зависимост от това кой орган е засегнат. В някои случаи е възможно лечение на изолирани метастази, но в повечето случаи целта е да се облекчат симптомите.

Смърт. За съжаление преживяемостта на пациентите с рак на белия дроб не е висока. В повечето случаи заболяването е фатално. Диагностицираните пациенти в ранни стадии имат най-големи шансове. Проведете разговор с Вашия лекар.

Подготовка за Вашето посещение при лекаря

Консултации с екипа, който ще се грижи за Вашето заболяване

Пациентите с рак на белия дроб се консултират с много лекари:

 • Хирург
 • Лекари, които са специалисти в диагностиката
 • Лекари, които са специалисти в лечението на рака (онколози)
 • Лекари, които лекуват рака с лъчетерапия (лъчетерапевти)

Как можете да помогнете за Вашата по-добра подготовка

 • Запишете на лист всички симптоми, които изпитвате, включително такива, които Ви се струват несвързани с причината, за която сте се записала за преглед.
 • Запишете ключова лична информация, включително всякакви значителни стресови ситуации или скорошни промени в живота.
 • Запишете фамилната си история по отношение на рак. Обърнете специално внимание и запишете всички членове на семейството, които са имали рак, включително как всеки член на семейството е свързан с Вас, вида рак, възрастта, на която е поставена диагнозата и дали роднината Ви е преживял заболяването.
 • Направете списък на всички медикаменти, които приемате, включително витамини и хранителни добавки.
 • Пазете и подредете внимателно в папка всички документи, които са свързани с диагнозата и лечението Ви. Винаги носете папката със себе си.
 • Помислете дали да не Ви придружи някой приятел или роднина. Понякога е трудно да бъде осмислена цялата информация, която ще Ви предоставим по време на консултацията. Възможно е Вашият придружител да обърне внимание и запомни нещо, което Вие сте пропуснали или забравили.

Запишете си всички въпроси, които искате да зададете на Вашия лекар.

Въпроси, които да зададете на Вашия лекар

Времето, с което разполагате за среща с Вашия лекар е ограничено, така че като приготвите списък с въпроси ще улесни и двама Ви. Подредете въпросите си от най-важните към по-маловажните, в случай, че свърши времето на консултацията Ви. За рак на белия дроб, основните въпроси включват:

 • Какъв вид на рак на белия дроб имам?
 • Може ли да ми покажете рентгеновата снимка или скенера на моя рак?
 • В какъв стадий е ракът?
 • Нужни ли са допълнително изследвания?
 • Разпространил ли се е ракът в други части на тялото ми?
 • Какви са опциите за лечение в моя случай?
 • Какъв е шансът някои от тези видове лечения да излекуват моя рак?
 • Какви са ползите от лечението, което ми препоръчвате?
 • Какви са страничните ефекти на всяка лечебна опция?
 • Има ли някаква полза ако откажа цигарите веднага?
 • Има ли вид лечение, което бихте препоръчали повече от останалите?
 • Откъде знаете, че ще имам полза от лечението?
 • Какво бихте препоръчали на Ваш приятел или роднина в моята ситуация?
 • Как всеки вид лечение ще се отрази на моето ежедневие? Мога ли да продължа да работя?
 • Колко бързо трябва да взема решение за лечението на рака?
 • Какво ще се случи ако не се лекувам?
 • Колко ще ми струва това лечение?
 • Мога ли да се включа в клинично проучване?
 • Трябва ли да потърся второ мнение?

Освен тези въпроси, не се колебайте да ни зададете и всички Ваши останали въпроси, които Ви вълнуват.

Какви въпроси можете да очаквате от Вашия лекар?

Вашият лекар ще Ви зададе няколко въпроса. Ако сте готови с отговорите, това ще Ви даде повече време за разговор с Вашия лекар. Въпросите са:

 • Кога за пръви път имахте някои от описаните симптоми?
 • Симптомите Ви постоянни ли бяха или от време на време се появяваха?
 • Колко тежки бяха Вашите симптоми?
 • Чува ли се свиркане, докато дишате?
 • Имате ли кашлица, сякаш си прочиствате гърлото?
 • Поставяна ли Ви е диагноза емфизем или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)?
 • Приемате ли медикаменти поради затруднения в дишането?
 • Кое е това, което води до подбрение на симптомите Ви?
 • Кое е това, което влошава симптомите Ви?

Изследвания и диагностика

Ранното откриване на раковото заболяване е от изключително значение за по-нататъшното лечение и съответно преживяемостта. Лекарите използват различни способи за диагностициране рака на белия дроб, включително високо прецизни образни методи, даващи по-добри възможности от рутинните рентгенови снимки.

Всички по-долу изброени диагностични процедури и тестове дават ценна информация за типа и стадия на рака и са определящи за избора на лечение.

Общ преглед – този преглед е много важен за ранно откриване на различни белези на раков процес, като подути/ уголемени лимфни възли в областта на врата например. Той е важен и за добиване на цялостна представа за здравното състояние на пациента. Неизменна част от него е и изследването на гръдния кош. Чрез преслушване със стетоскоп (медицински слушалки) може да се открият промени в дишането и нормалната функция на белия дроб.

Рентгенография на гръден кош и бели дробове – рентгенографията („снимка“ с Ro – лъчи) е двуизмерна (плоска) снимка на белите дробове и дава възможност за откриване на абнормен растеж.

Компютърна Аксиална Томография (КАТ) – КАТ е прецизен образен метод, при който компютър използва множество рентгенови снимки, за получаване цялостен висококачествен образ на различни нива от човешкото тяло.

Други високоспециализирани образни методи са Позитроно-Емисионна Томография (ПЕТ), както и Магнитно-Резонансно Изследване (МРИ)

Цитологични методи:

 • Изследването на храчка или смив от бронхите под микроскоп за откриване на абнормни или ракови клетки.
 • Бронхоскопия – това е изследване на белия дроб с помощта на специална оптична система – бронхоскоп. Бронхоскопът е куха, гъвкава тръбичка, която се вкарва през носа или устата в главните въздухоносни пътища на белия дроб. Този метод дава възможност директно да се визуализира туморна маса и да се вземе биопсия (виж по-долу).
 • Биопсия – представлява вземане и изследване на парченце тъкан от белия дроб. Под микроскоп се виждат евентуални клетъчни изменения.

Биопсичния материал може да се получи по различни начини, в зависимост от разположението на туморната маса:

 • посредством бронхоскопия
 • чрез вкарване на тънка игла през гръдния кош в белите дробове
 • чрез резекция (отстраняване) и изследване на увеличен лимфен възел от врата или друга част от тялото
 • с използване на малка хирургична манипулация върху белия дроб

Стадии на рака на белия дроб

 Стадий I. Ракът е ограничен в дроба и не се е разпространил до лимфните възли. Туморът обикновено е по-малък от 5 см в диаметър.

 Стадий II. Туморът е обикновено по-голям от 5 см в диаметър или обхваща съседни структури – гръдна стена диафрагма или плевра. Ракът също може да се е разпространил до съседните лимфни възли.

 Стадий III. Туморът може да е станал много голям и да се е разпространил в други органи близо до белите дробове. В този стадий са и случаите на по-малки тумори, които обаче са се разпространили в далечни лимфни възли.

 Стадий IV. Ракът се е разпространил извън засегнатия бял дроб до другия бял дроб или други органи.

Лечение и медикаменти

Различните варианти за лечение на рака на белия дроб, както и шансовете за преживаемост се определят от типа рак, неговата локализация и големина, засягането или не на лимфни възли. Съществен момент за избора на терапия, е дали има доказателства, за разпространението на рака и в други части на тялото освен белите дробове. Често, на раково болните се прилага комбинирано лечение.

Лечебни схеми за недребноклетъчен рак на белия дроб

Стадий                      Най-чести варианти

I              Хирургия, понякога химиотерапия

II             Хирургия, химиотерапия, лъчелечение

III            Комбинирана химиотерапия и лъчелечение, само химиотерапия, понякога хирургия, в зависимост от резултатите от други лечения

IV           Химиотерапия, таргетна терапия, клинични проучвания

Лечебни схеми за дребноклетъчен рак на белия дроб

Лечебни схеми за дребноклетъчен рак на белия дроб

 

Стадий                                                 Най-чести варианти

I              По възможност хирургия, обикновено в комбинация с химиотерапия и лъчелечение

II             Комбинирана химиотерапия и лъчелечение

III            Комбинирана химиотерапия и лъчелечение, клинични проучвания

IV           Химиотерапия, клинични проучвания

В зависимост от това дали се касае за едро – или дребно – клетъчен вариант на рак, терапията може да включва:

 

 • Хирургично лечение – по хирургичен път се отстранява част или целия тумор, както и различен обем от околната здрава тъкан. Решението за хирургична намеса зависи от това къде точно се намира тумора и колко близо е до важни органи. Ако бъдете насочени за хирургично лечение, хирургът може да отстрани малко парченце от белия дроб (клиновидна резекция), един лоб (лобектомия) или целия бял дроб (пневмонектомия). Обикновено този тип лечение не се прилага за дребноклетъчен рак на белия дроб, освен ако не е открит в много ранен стадий.
 • Химиотерапия – представлява използването на различни медикаменти или субстанции, които повлияват способността на раковите клетки да се делят и разрастват. При тази терапия могат да бъдат увредени и здрави клетки, ето защо често се явяват и странични реакции като гадене, повръщане, загуба на апетит, отпадналост, косопад, както и увеличен риск от инфекции. Повечето пациенти понасят сравнително добре химиотерапията, като страничните ефекти се редуцират и контролират задоволително. Химиотерапията като метод е особено полезна в случаите, когато ракът вече се е разпространил извън белия дроб.
 • Радиотерапия/Лъчелечение – използват се високо енергийни рентгенови лъчи за разрушаване на раковите клетки. Страничните реакции обикновено се появяват при засягане на здравите тъкани около тумора, но обикновено могат да бъдат избегнати. При „външната“ радиотерапия се използва прецизно фокусиране на лъчите върху тумора като се изключват околните тъкани. При „вътрешната“ или брахирадиотерапията се поставя радиоактивен източник директно в туморната маса.
 • Таргетна (целева) терапия – учените работят върху нов вид лечение на белодробния рак чрез прилагане на медикаменти, въздействащи само върху раковите клетки без да увреждат здравите, нормални клетки на организма. Чрез таргетната терапия се избягват много от страничните действия на химиотерапията. В България вече се прилага този вид лечение на пациенти, които са преценени като подходящи на базата на резултати от изследвания.
 • Други – лазер- терапията, крио- терапията, електрокаутер- терапията са също методи, които се използват в зависимост от случая.
 • Справяне с диагнозата. Подкрепа
 • Диагнозата рак на белия дроб може да бъде смазваща. Точно когато се опитвате да се справите с шока и страховете си за бъдещето, Вие трябва да взимате важни решения за лечението си.

Всеки пациент сам намира начина за справяне с диагнозата. Докато не откриете кой е най-добър за Вас, от помощ могат да Ви бъдат следните съвети:

 • Научете колкото можете повече за Вашия рак. Попитайте Вашия лекар за по-подробна информация за Вашия рак – вид, стадий. Попитайте и за достоверни източници на актуална информация за Вашите терапевтични опции. Като знаете повече за заболяването и различните опции, Вие ще се чувствате по-сигурни да взимате решения. Разбира се, че ще има и пациенти, които ще предпочетат да не се информират за детайли за тяхното заболяване. Както и да се чувствате, най-добре информирайте Вашия лекар.
 • Разговаряйте с други пациенти със същото заболяване. Може би ще Ви бъде полезно и да го намерите за окуражаващо, да се свържете с други пациенти с Вашето заболяване. Можете да се обърнете към Вашия лекар, който може да Ви свърже с пациентски организации, които да Ви включат в различни подкрепящи групи.
 • Намерете човек, с който можете да споделите чувствата си. Трябва да откриете кой от Вашите приятели или семейство е добър слушател. Можете да попитате Вашия лекар за контакт с психолог, който е специалист в работата с пациенти с онкологични заболявания.
 • Поддържайте контакт с Вашето семейство и приятели. Те могат да Ви бъдат най-голяма подкрепа по време на Вашето лечение. Когато започнете да казвате на Вашето обкръжение за диагнозата си, вероятно ще получите много предложения за помощ. Помислете предварително какво можете да поискате от тях – помощ при готвенето, например или по-чести срещи, за да си говорите.
 • Грижете се за себе си. Това да се чувствате добре е важно и трябва да го направите свой приоритет по време на лечението. Наспивайте се добре, хранете се добре с колкото може повече плодове и зеленчуци, правете неща, които Ви харесват, четете и слушайте музика. Ако имате нужда, позволете на Вашите близки да се грижат за Вас. Това не означава, че сте слаб или безпомощен. Използвайте енергията, за да се чувствате добре.

Превенция

Няма как да предотвратите рака на белия дроб, но можете значително да намалите риска:

 

 • Не пушете. Ако не сте пушили, не започвайте. Говорете на децата си, за да разберат, че трябва да избягват пушенето. Започнете разговорите с децата си отрано, за да могат в бъдеще да издържат на изкушението от своите съученици.
 • Спрете да пушите. Спрете да пушите сега! Отказването от тютюнопушене намалява риска от рак на белия дроб, дори да сте бил/а пушач с години. Проведете с Вашия лекар разговор за най-добрите стратегии за отказване от тютюнопушене.
 • Избягвайте пасивното пушене. Ако живеете или работите с пушачи, бъдете настоятелни да откажат. Или поне да пушат навън. Избягвайте помещение в които се пуши, като барове и ресторанти.
 • Проверете дома си за радон. Проверете нивата на радон в дома си. Високите нива на радон могат да бъдат овладени и така да направите дома си по-безопасен.
 • Избягвайте канцерогени. Избягвайте токсични химикали, особено на работното си място. При нужда използвайте маски за лице.
 • Хранете се с плодове и зеленчуци. Хранителните източници на витамини са най-добри. Избягвайте по възможност таблетните форми, могат да бъдат дори вредни в някои случаи. При пациенти пушачи учените са давали бета каротен на таблетки, като хранителна добавка, с надеждата, че ще понижат риска. Оказало се, че всъщност рискът се увеличил.
 • Само умерени количества алкохол. Ограничете се до едно питие дневно за жени и две за мъже. За всички над 65 години – по едно питие.
 • Спорт и упражнения. Поне 150 минути активности седмично. Ако не сте спортували до този момент, консултирайте се с лекаря си за постепенно натоварване. Колоездене, плуване, разхдоки са най-лесните варианти.

За отделението