Детска хирургия

Понятието онкопластична хирургия на гърдата обединява две области от хирургията: онко – свързана с рака и пластична – свързана с естетиката. Онкопластичните операции съчетават добрите практики на онкологичната хирургия с пластичната. Т.е. след операция за рак на гърдата жената се оказва с гърди, които все още изглеждат добре без да са нарушени онкологичните принципи на лечение, без да се поема какъвто и да било риск по отношение на прогнозата на заболяването.

В миналото на естетиката не се обръщаше внимание, но за жените една деформирана или липсваща гърда бяха тежка психологическа травма предизвикваща понижено самочувствие, което се отразяваше на живота им в семейството и в обществото. Опитвахме се да убеждаваме пациентките, че оцеляването е по-важно от самочувствието. Срещахме жени, които не се съгласяваха с нас и отказваха операция. Имаше жени, които не можаха да понесат психологическата травма след премахване на гърдата.

Честотата на рака на гърдата плавно нараства във всички страни, подобрените ранна диагностика и лечение непрекъснато намаляват смъртността. Броят на жените оздравели от рака нараства и това доведе до преосмисляне на принципите на хирургичното лечение. Ние започнахме да си даваме сметка какво преживяват жените.

По традиция операциите при рак на гърдата се правят от общите хирурзи, но новите насоки изискват допълнителна квалификация в областта на пластичната хирургия. Практиката показва, че най-добри резултати се получават, когато екипът се състои от един хирург добре обучен за онкологичната част и един хирург добре обучен за пластично-реконструктивната част. Когато един хирург извършва и двете части на операцията трудно се преборва с мисълта, че трябва да направи максимално издържана онкологична част и чак тогава да търси оптималното решение за възстановителната част. Т.е. подсъзнателният стремеж да се адаптира онкологичната операция към пластичната може да доведе до неприемлив компромис. Преди разделяхме във времето двете операции, но травмата от преживяната вече операция караше повечето жени да се примирят с последиците от онкологичната операция и да живеят с подтиснато самочувствие. Освен това повторна операция там, където има предшестваща винаги е свързано с технически затруднения. Затова нито една жена не трябва да напуска болницата с деформирана или липсваща гърда.

В повечето случаи днес не се налага премахване на гърдата, а само част от нея. Така със собствени тъкани се възстановява формата, но често обемът е намален и това налага редукционна (намаляваща) пластика на другата гърда или използване на имплант. В някои случаи се налага премахване на цялата гърда и тогава се извършва реконструкция със собствени тъкани прехвърлени от друго място или поставяне на имплант. Разбира се всичко се планира с участието и съгласието на жената. Обемът на оперативната интервенция зависи от конкретния случай. В някои случаи изрязването само на малка част от гърдата и зашиването на тъканите има много приемлив естетичен ефект. В други случаи премахнатата гърда се реконструира със собствени тъкани прехвърлени от друго място и общата продължителност на операцията може да достигне 10 часа. Но това не трябва да бъде пречка да се предлагат реконструктивни операции, защото повечето жени, независимо от възрастта им, ще приемат пластичната или реконструктивна част, ако им се предложи.

За отделението