Детска ортопедия

Детската ортопедия е част от специалността Ортопедия и травматология, която изучава вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат на децата. То включва профилактика, диагностика и лечение както на заболяванията, така и на граничните състояния между нормалните вариации на деформациите, които най-често се самооправят, и основните заболявания. Всичко това изисква много добре и всестранно подготвени специалисти по детска ортопедия, още повече, че детският организъм не е умален вид на възрастния, а такъв, който се развива по свои закономерности, различни от тези при израстналите индивиди.

Университетска болница “Дева Мария“ е единственото лечебно заведение в Югоизточна България, където се извършват всички видове операции в областта на детската ортопедия, включително и най-сложните такива. Сред тях са кръвно наместване на вродена луксация на тазобедрените стави, лечение на различни форми на ДЦП,  тройна остеотомия  на таза (прерязване на трите тазови кости с цел образуване на покрив на тазобедрената става), наместване и фиксиране на отлепена глава на бедрената кост, оперативно лечение на  вродени различни видове криви ходила, слепени пръсти на ръката, корекция на крива шия, прерязване и изрязване на шийни ребра.
Това са едни от най-сложните оперативни интервенции, които се извършват в областта на ортопедията и травматологията при децата. Благодарение на дейността, която разкри проф. Владимиров в Бургас, в УМБАЛ „Дева Мария“ тези сложни операции се извършват и тук, като до тогава това е било възможно само в клиниката по детска ортопедия в Горна Баня, София, чийто дългогодишен началник е бил той. 

Освен лечебна дейност, екипът на ортопедичното отделение извърши и прегледи на над 4000 деца от Бургас за превенция на гръбначните изкривявания, съвместно с ОДЦ Бургас. От тях се установиха близо 100 случая на сколиози, които са насочени за лечение.

Бяха обхванати и домовете  за деца лишени от родителски грижи, които са със вродени деформитети и бе проведено безплатно оперативно лечение.