Артроскопия

Артроскопията е съвременен метод за лечение, при която с минимална инвазивност под непосредствен зрителен контрол се виждат увредите в ставата и се извършва оперативната намеса.
Артроскопът е снабден с камера и се въвежда в ставата с минимален хирургичен достъп. Артроскопията позволява да се огледа отвътре ставата, да се вземе биопсия да се премахнат увредени части от минискусите, свободни фрагменти и да се възстановят. Подради, това че артроскопията е минимално инвазивен метод възстановяването е бързо и в пълен обем.
 
Артроскопията има утвърдени позиции при диагностиката и лечението както на пресните увреди на минискусите и кръстните връзки, така също и при хроничните, дегенеративни заболявания на коляното. Като диагностичен метод тя спомага за ранното откриване на разкъсванията на менискусите и кръстните връзки, както и началните артрозни промени, когато те са ограничени само в ставния хрущял и рентгеновите признаци не са се появили.
Менискусите изпълняват важна роля в биомеханиката на колянната става. Тя е свързана с преразпределението на натоварванията върху ставния хрущял , абсорбацията на шоковите диначини сили и стабилизацията. Разкъсванията на менискусите са най-честите вътреставни увреди на колянната става. При увреда на менискус и съпътстваща увреда на предна кръстна връзка, много бързо се стига до развитие на дегенеративни процеси. Съвременните тенденции в артроскопската хирургия са насочени към това максимална част от менискуса да се запази и да се отстрани единствено увреждането. Разработени са и техники за шев на разкъсаната част от менискуса под ендоскопски контрол с изключително добри резултати в близък и дългосрочен план.
 
Артроскопските хирургични методи се прилагат често за облекчаване на оплакванията на пациентите с болезнени артрозни коленни стави. При този метод се отстраняват увредените и дегенеративно промените част на менискусите и хрущяла, прави се обилна промивка. Смъсълът на артроскопията при дегенеративните заболявания е да се премахне болковия синдром и по този начин, при определени случаи да се отложат или избегнат остеотомиии и алопластиката на колянната става. От първостепенно значение за успеха на този вид операции е правилният подбор на пациентите от лекаря. В УМБАЛ «Дева Мария» по здравна каса чрез артроскопия се извършва лечение при проблеми в колянната и раменната става.
 
В отделението по „здравна каса” извършваме пълната гама от операции на опорно-двигателния апарат.