Отделението работи с най-съвременно и модерно европейско оборудване, остеосинтезни средства – импланти и консумативи. Гаранция за максимално добри лечебни резултати и рязко намаляване на сроковете на лечение.

Болницата разполага със съвременна артроскопска апаратура, чрез която се осъществяват диагностика и лечение при остри и хронични увреждания на колянна, раменна и глезенна става.

Благодарение на тази техника чрез минимална инвазивност и под непосредствен мониторинг /зрителен контрол/ се откриват увреждания в ставите, които се коригират или отстраняват по оперативен път. Премахват се увредените части от менискуси, свободни фрагменти и се извършва пластично възстановяване на лигаментарни структури /връзки/.