Неврология Неврология


Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, което обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, дава възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване - поставяне на диагнозата на болестния процес и уточняване на най - подходящото лечение.

Прегледи, консултации, изследвания:

Електромиография - Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.