Кардиология Кардиология


Кардиологичният кабинет в университетска болница "Дева Мария" работи денонощно!

Тук се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на сърдечно-съдовата система:

Тези заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето.

Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит, за да се осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и точна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).