отдел Пациентски грижи отдел Пациентски грижи

За отделение - отдел Пациентски грижи

Отдел „Пациентски грижи“ функционира в университетска болница „Дева Мария“  от повече от три години, като за този период координаторите от отдела са били полезни на повече от 6000 човека, преминали през болницата.

С отдел „Пациентски грижи“ ние решихме един от наболелите проблеми в здравеопазването в България- липсата на комуникация между пациента и болницата като институция. Успяхме да предложим услуга, която да подкрепя пациента по пътя му към лечението не само от медицинска гледна точка, но и от социална, административна и психологическа.  Координаторите ни от отдел „Пациентски грижи“ са на разположение на пациентите на университетска болница „Дева Мария“ денонощно и могат да отговорят на всяка тяхна нужда.

Специално  за нашите VIP клиенти е разработен протокол, с който се гарантира конфиденциалността на тяхното състояние и престой, както и портфолио от редица услуги, които помагат на пациентите да преминат през медицинските дейности без стрес и напрежение. Предлагаме най-добрите практики от световния опит, спазвайки стриктно медицинските стандарти за диагностика и лечение. По тази причина към всеки един от нашите VIP клиенти е назначен персонален координатор.