Медицинска онкология Медицинска онкология

За отделение - Медицинска онкология

Отделението по медицинска онкология към университетска болница "Дева Мария" се помещава в сградата на ДКЦ " Св. Георги Победоносец", бивша Военна болница, с адрес гр, Бургас, ул. Ванче Михайлов 1. За директна връзка:056/ 706 433 или  0882 814522

Отделението по медицинска онкология към университетска болница „Дева Мария“ е разкрито през 2017 г. и е оборудвано в духа на най-добрите медицински практики. То разполага с 30 легла в стационар от 6 стаи, стая за вливания с 10 легла, изолатор и аптека.  Началник на отделението е специалистът по онкология д-р Христо Спасов.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

240. Продължително системно парентерално лекарствено лечение

241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

Амбулаторните процедури, които се извършват в отделението, са:

  • Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
  • Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
  • Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
  • Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

Важно!!! Лечението на онкологично болни пациенти в отделение по Медицинска онкология за здравноосигурените пациенти е напълно безплатно.