Клиника по урология Клиника по урология

За отделение - Клиника по урология

Началник е д-р Дичо Калоянов – дългогодишен специалист от ВМА – София, който бе привлечен от ръководството на болницата за развитие на урологията в града.

За разкриването на това отделение бяха инвестирани близо 1.2 млн. лв. Закупена е апаратура от най-висок клас за конвенционални и ендоскопски операции, от които съвременни техники за трансуретрална хирургия (ТУР). Тя позволява и разбиване на камъните в пикочния мехур чрез ултразвук. Разполага и с апаратура включваща фелексибилна (гъвкава) уретеро-пиелоскопия. Тя служи за проникване през пикочопровода до бъбрека и посредством холмиев лазер от ново поколение, да се разбиват камъни в уретера и бъбрека. Този апарат е производство на немския гигант „Волф” и за първи път се произвежда и влиза в употреба през месец януари 2012г. Това прави „Дева Мария” една от първите болници закупила и вкарала в употреба тази съвременна апаратура.

В момента се извършват литотрипсии на камъни в уретера чрез региден (твърд) уретероскоп с помощта на високочестотен ултразвук. Предимството на този метод е, че се прави бърза и безкръвна литотрипсия на конкременти в пикочен мехур и уретер.
Всичко това нарежда новооткритото отделение на водеща позиция в сферата на урологията в България.  

Свиждания в клиниката - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.