Клиника по Съдова хирургия Клиника по Съдова хирургия

За отделение - Клиника по Съдова хирургия

РАБОТАТА В ЕКИП И МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СА ЗАЛОГ ЗА УСПЕШНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ!

 

В Клиниката по съдова хирургия  ще ви посрещне любезен и висико квалифициран персонал, загрижен за вашето здравно състояние и за вашето удобство по време на престоя ви в болницата.

В модерната клиника се поставя диагноза с клиничен преглед с нова съвременна апаратура,  EХО Доплер ултразвук, скенер и ангиография и др. За отделение - Клиника по Съдова хирургия

Съвременното  лечение на съдовите заболявания е обект на компетентност  на съдовите хирурзи и ангиолози.

От 01.Май 2023, Клиниката се оглавява от доц. Елена Горанова дм.

Приемането за лечение на болни с поражения на артериите на долните крайници е златен шанс за тях не само за лекуването на конкретната патология, но и за откриването на много често съпътстващи поражения на някой друг съдов басейн - белег характерен за атеросклерозата поради нейния генерализиран характер / каротидна –поражения на артериите кръвоснабдяващи мозъка, коронарна /исхемична болест на сърцето/ или периферна артериална локализация – долни крайници или аневризма на коремната аорта /.

От началото на 2011 до началото на 2023 година в университетска болница “Дева Мария” работи Отделение по Съдова хирургия с постоянен съдовохирургичен екип под ръководството на проф. Т. Захариев, дмн. В болницата успешно се прилагат както конвенционални, така и ендоваскуларни методи за лечение на артериални и венозни заболявания. С разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 362/08.09.2016г. отделението по Съдова Хирургия придобива статут на Клиника по Съдова Хирургия.

Сред заболяванията на артериалната система има няколко характерни патологични състояния, които засягат хиляди пациенти и при правилно поведение могат да бъдат диагностицирани навреме, за да се избегне тежкия инвалидизъм или смърт на пациентите.

Много често при млади хора се развива неподдаваща се на медикаментозно лечение злокачествена хипертония, в резултат на стеснение на бъбречните артерии. В тези случаи може да се приложи модерното ендоваскуларно лечение по безкръвен метод на стеснения участък на бъбречната артерия.

 

Разширените варикозни вени са обект на лечние в клиниката с най-модерните оперативни и ендоваскуларни методи, включително с най-модерен лазерен апарат и система за радиофреквентна аблация на вени с различен калибър без аналог в България. С него могат да се лекуват и разширени капиляри и козметични проблеми предимно при млади жени. Особено важно е комплексното лечение на раните на крайниците от съдов произход.

Всички съвременни медикаментозни, оперативни и “безкръвни” ендоваскуларни методи за лечение на съдовите заболявания се прилагат в университетска болница  “Дева Мария” – Бургас. 

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.