Лаборатория Лаборатория

За отделение - Лаборатория

Лабораторията в университетска болница "Дева Мария" работи денонощно. Оборудвана е с  модерна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк избор от изследвания. Лабораторията работи в съответствие с медицински стандарт "Клинична лаборатория". Чрез количествени и качествени методи на изследване се подпомага  поставянето на  диагноза, контролира се динамиката на болестния процес и ефекта от лечението.

Изследвания:

 • Хематологична диагностика
 • ПКК+ СУЕ
 • ПКК - 18 показателя
 • СУЕ
 • Левкограма
 • Морфология на еритроцитите
 • Ретикулоцити
 • Хемоглобинови фракции

Кръвосъсирване

 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбинов индекс
 • Фибриноген

Изследвания за диабет

 • Гликиран хемоглобин
 • С- пептид
 • Микроалбумин
 • Инсулин
 • Глюкоза Р - 3 кратен профил
 • Глюкоза S- 3 кратен профил

Субстрати

 • Глюкоза - Р
 • Глюкоза - S
 • УРЕЯ
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Холестерол
 • HDL- холестерол
 • Триглицериди
 • LDL- холестерол
 • VLDL-холестерол
 • Общи масти
 • Фосфолипиди
 • Билирубин - общ
 • Билирубин - директен
 • Билирубин - индиректен
 • Тимолова проба
 • Общ Белтък
 • Албумин

Ензими

 • АсАТ (GOT)
 • AлАТ (GPT)
 • Алкална фосфатаза
 • Гама- GT
 • Aлфа-амилаза
 • СРК -Креатинфосфокиназа
 • LDH
 • HBDH
 • Холинестераза
 • Кисела фосфатаза-простатна
 • Кисела фосфатаза - обща

Електролити и олигоелементи

 • K; NA и CL
 • Ca
 • Fe
 • P
 • Mg
 • ЖСК

Диагностика на урината

 • Урина - общо хим. Изследване и седимент (ph + Спец. Тегло + белтък + Глюкоза + Кетони + Билирубин +
 • Уробилиноген + Кръв + Нитрити + седимент)
 • Ca в урина
 • Белтък в диуреза
 • Амилаза в урина
 • Урино-захарен профил
 • Захар количество

Серологична диагностика

 • Siphilis (Wass) -RPR,TPHA
 • Инфекциозна мононуклеоза
 • СПИН
 • Рубеола
 • HBsAg
 • HCV-антитела
 • Хеликобактер - Pylori
 • Хламидия- ендоцервикален
 • Хламидия -lgG
 • Хламидия-lgA

Имунологична диагностика

 • С-реактивен протеин
 • Серумен комплемент
 • AST
 • Серумен комплемент С4 фракция
 • Протеинограма
 • Алфа 1- антитрипсин
 • lgA
 • Алфа 1- макроглобулин
 • lgG
 • lgM
 • Витамин В12
 • Хаптоглобин
 • Токсоплазмоза-ldG
 • Трансферин
 • LE -aнтитела
 • Фолиева киселина

Хормонална диагностика

 • FT3
 • T3
 • FT 4
 • T4
 • TSH
 • TAT
 • MAT
 • DHEA-S
 • Progesteron
 • Testosteron
 • 4-androstendion
 • LH
 • 17-алфа ОН progesteron
 • FSH
 • SHBG
 • Prolactin
 • STH
 • Estradiol
 • Cortizol -AM
 • 17- кетостероиди
 • Cortizol - PM
 • tPSA
 • CA-19-9
 • CEA
 • CA - 125
 • AFP
 • CA-15-3
 • HTG
 • SCC
 • Ferritin
 • HCG

Диагностика за алергии

 • lgE Total
 • ECP
 • Панел Phidiatop
 • Панел FX5E
 • Панел fx73
 • ПАНЕЛ fx16
 • ПАНЕЛ ех1
 • ПАНЕЛ ех71
 • ПАНЕЛ gx1
 • ПАНЕЛ th4
 • f1
 • f2
 • f79
 • i1
 • d1
 • m5

Лекарствен мониторинг

 • Валпроева киселина
 • Карбамазепин
 • Дигоксин

Специализирана диагностика

 • Маркер за костно разграждане
 • Спермограма
 • Окултни кръвоизливи
 • Бъбречни и други конкременти
 • HCG
 • Носен секрет за Ео
 • Наркотични в-ва
 • Опиати
 • Марихуана

Микробиологична - хистологична лаборатория

 • Вагинален, уретрален, раневи секрет за изследване
 • Вагинален, уретрален секрет за хламидия
 • Цитонамазка
 • Щипкова биопсия (Хеликобактер)
 • Пункционна и аспирационна биопсия
 • Кръвна група
 • Антитела