Клиника по Хирургия Клиника по Хирургия

За отделение - Клиника по Хирургия

С разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 362/16.12.2016г.  Хирургично отделение на университетска болница „Дева Мария“ става първата Клиника на територията на община Бургас –  Клиника по Хирургия, с III-то, най-високо ниво на компетентност.

Квалификацията на хирургичния екип и технологичното оборудване на болницата осигуряват на пациентите лечение, съответстващо на най-високите стандарти в съвременната хирургия. В отделението се извършват най-сложните операции в онкологичната хирургия при заболявания на черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и ретроперитонеума, както и при тумори на стомаха и червата. Част от операциите се извършват лапароскопски (ендоскопски) с минимална травма за пациентите.

Дейността на Клиниката по хирургия на университетска болница „Дева Мария“ обхваща всички аспекти на модерната хирургия, но като приоритетни могат да бъдат отбелязани следните направления:

  • Онкохирургия (хирургично лечение на злокачествените заболявания на органите в коремната кухина, ретроперитонеума, щитовидната и млечна жлеза)
  • Чернодробна и панкреатична хирургия (хирургично лечение на бенигнени заболявания, първични и метастатични тумори на тези органи)
  • Миниинвазивна хирургия (лапароскопска/ендоскопскоа хирургия)
  • Ендокринна хирургия (хирургично лечение на заболявания на щитовидната жлеза, паратироидните и надбъбречните жлези)
  • Спешна хирургия (лечение на заболявания, изискващи хирургична интервенция в кратки срокове)

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.