Анестезиология и Интензивно лечение Анестезиология и Интензивно лечение

За отделение - Анестезиология и Интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24 часа висококачествена планова и спешна медицинска дейност. То разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании за изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние. Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и диагностични процедури, под обща или регионална анестезия, във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние. В отделението се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване. Отделението разполага с десет легла и пълно оборудване за лечение на пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, проблеми с дишането и хемодинамиката.

Оборудване:

  • Дихателени апарати, поддържащи най-съвременни режими за вентилация; 
  • Дефибрилатори;
  • Транспортен дихателен апарат;
  • Перфузори;
  • Монитори за наблюдение на виталните показатели
  • Анестезиологични апарати;
  • Ентерални помпи;
  • Оборудване за верификация и навигиране на периферни нервни блокади;
  • Апаратура за продължителна веновенозна хемофилтрация.

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане.