Клиника по кардиология Клиника по кардиология

За отделение - Клиника по кардиология

В Клиниката по Кардиология и Интензивно лечение са  внедрени високи технологии в областта на сърдечно-съдовите заболявания, които са важни в процеса на диагностика и лечение. Но за да бъде успешно проведено и реализирано, важна роля играят добре квалифицираните и  компетентни специалисти. Ето защо за успешно ръководене на отделението от голямо значение е и наличието на опитни медици, и на създаване на нови от младите кадри, които специализират тук.

В Клиниката могат да бъдат лекувани пациенти със сърдечно-съдови заболявания от целия спектър на кардиологията, без оперaции, които изискват отваряне на гръдния кош.

В Клиниката може да се извършва проследяване на пациенти, които не са оперирани в университетска болница "Дева Мария" и така на болните им е спестена нуждата от пътуване.

 Ние поемаме и плановата, и спешната помощ. Имаме организация за транспортирането на нуждаещите се от спешни операции. При нас пациентите биха могли да получат всичко, което им се предлага в Европа. Кардиологичната клиника има ежедневен контакт с кардиолозите от региона и с личните лекари и по този начин се вдига общото ниво на обслужване, постигат се европейските изисквания по всички вериги. Ние полагаме грижи за нашите пациенти не само в острия стадий на заболяването, но и в последващия етап на проследяване и профилактика. 

В Клиниката по кардиология към Университетска болница "Дева Мария" се поставят и постоянни електрокардиостимулатори /пейсмейкъри/ от висок клас. Към Университетска болница "Дева Мария" функционира и кабинет по електрокардиостимулация ,където се проследяват пациенти с имплантирани преди това пейсмейкъри.

Благодарение на условията, които е създала и на специалистите, които привлича, университетска болница "Дева Мария" повишава нивото на кардиологичната помощ в региона.

Свиждания в клиниката - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.