Център за професионално обучение към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ гр. Бургас, притежаващ Лицензия № 2015121258 сформира групи за обучение по част от професия:  „Болногледач“ Код 723020, специалност „Здравни грижи“, код 7230101, трета степен на професионална квалификация

Начало на курса: 06.11.2023 г.

Продължителност: 1 седмица

Цена: 150 лв.

Място на провеждане: УМБАЛ Дева Мария, гр. Бургас, кв. Ветрен

След приключване на обучението курсистите ще получат:

Удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН с продължителност на обучението 1 седмица, с цена 150 лева


Необходими документи:
1. Заявление - по образец;
2. Диплома за завършено образование;
3. Медицинско свидетелство;
4. Актуална снимка

Лице за контакт: И.Димитрова – технически сътрудник
тел. за заявка и информация: 0882 362 245
имейл: sdo@saintsofia.com