За нас

Университетска болница "Дева Мария" се намира в гр.Бургас и е сред най-големите и динамично развиващи се частни болници по нашето Черноморие. За тринадесетте години от както съществува, в болницата бяха извършени знакови операции с много висока степен на сложност, които издигнаха авторитета на медицината в Бургас на ново, по-високо ниво.

От 2015-та година Университетска болница „Дева Мария” получи акредитация от Министерството на здравеопазването като база за обучение към  Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна.   Акредитацията позволява на лекари, желаещи да специализират като акушер-гинеколози, ортопеди, хирурзи, кардиолози, неонатолози, уролози, съдови хирурзи, специалисти по образна диагностика да добият специалност в модерното лечебно заведение.  Специалистите по здравни грижи (медицински сестри и акушерки) също могат да получат практическото си обучение и преддипломен стаж.

Болницата  стартира своята дейност през 2009 г. с три отделения - Акушеро-гинекологично, Неонатологично и Анестезиология и Интензивно Лечение. Само две години по-късно пациентите получават професионално лечение в 12 отделения със следните нива на компетентност.

- Клиника по акушерство и гинекология – II ниво на компетентност

- Отделение по неонатология - III ниво на компетентност

- Отделение по анестезиология и интензивно лечение  – III ниво на компетентност

- Клиника по ортопедия и травматология III ниво на компетентност

- Клиника по обща хирургия III ниво на компетентност

- Клиника по урология – II ниво на компетентност

- Отделение по медицинска онкология

- Клиника по съдова хирургия – III ниво на компетентност

- Клиника по кардиология с инвазивна кардиология III ниво на компетентност

- Клиника по неврология  III ниво на компетентност

- Терапевтично отделение I ниво на компетентност

- Образна диагностика II ниво на компетентност

- Спешно отделение - I ниво на компетентност 

- Микробиологична и Клинична лаборатория

 

Болницата разполага още с:

- Паркинг

- Параклис

- Ритуална зала за изписване на новородени

- Кафе-магазин

- Безплатно училище за родители

 

Университетска болница “Дева Мария” е създаденa като естествено продължение на съществуващия от 2002 г. медицински център “Света София”. То е едно от първите частни здравни заведения в гр. Бургас. С цел затваряне на кръга от предлагана медицинска дейност, собствениците създават Многопрофилна Болница за Активно Лечение.

През 2011 г. Университетска болница „Дева Мария” получи сертификат за съответствие с ISO 9001:2008. Сертификатът потвърждава високото качество на предоставяните услуги в лечебното заведение и съответствието им с приложимите международни изисквания за качество, съдържащи се в стандарта.

Притежава и ISO 27001-2005 за внедряване на система за управление на информационната сигурност.

 

Целта на Университетска болница “Дева Мария” е да отговори на потребностите на своите пациенти  предлагайки им професионално, качествено и достъпно здравно обслужване. Освен професионализъм и специализирани умения, пациентите ни получават полагащото им се уважение, грижи и внимание.

Университетска болница „Дева Мария” е високотехнологично развиваща се болница. В модерно оборудване са вложени над 16 млн. лева, като главна цел е да се прилагат най-съвременните миниинвазивни и авангардни методики за лечение, които да са в полза на пациента.

С постоянното привличането на хабилитирани лица в Бургас университетска болница “Дева Мария” се старае да вдигне нивото на предлаганите здравни услуги в града. Създавайки по този начин удобна и висококачествена алтернатива на вече утвърдени здравни центрове както другите големи градове – София, Пловдив, Варна и Стара Загора.