д-р Дарина Давидова - акушер- гинеколог

д-р Дарина Давидова

През 2013 г. завършва образованието си в Медицински университет- Пловдив и започва работа в МБАЛ Пазарджик. От 2015 година е част от екипа на университетска болница "Дева Мария", където прехвърля специализацията си и защитава специалност.

Изкаран начален курс по хомеопатия.

Завършила училище за млади акушер-гинеколози в Медицински университет- гр. Плевен

 


Web design : NK Software © 2008 - 2020 МБАЛ Дева Мария | Web Mail ( *Само за наши служители )