Калкулатор за раждане - заявление

  • 1 За майката
  • 2 За бебето
  • 3 Лични данни
  • 4 Потвърждение

Вие сте

Гражданин на европейския съюз

Foreigners / Иностранцы   

Тип раждане

Нормално раждане

Раждане чрез секцио

Нормално раждане (Lux suite)

Раждане чрез секцио (Lux suite)

0.00 лв.
This field is required
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
200.00 лв.
150.00 лв.
2085.00 лв.
300.00 лв.
1251.00 лв.
850.00 лв.

* Предварително посочените с отметка са осигурени от МБАЛ "Дева Мария"

Напред
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
80.00 лв.
80.00 лв.
260.00 лв.
80.00 лв.
80.00 лв.

* Предварително посочените с отметка са осигурени от МБАЛ "Дева Мария"

Назад Напред

Ако желаете да се запишете, попълнете следната форма.

captcha
Назад Напред

Име и фамилия :

ЕГН :

Телефон :

E-mail :

Лекар следящ бременността :

Вероятен термин на раждане :

Начин на плащане :

Раждане и екип

Начин на раждане :

Акушер-Гинеколог :

Акушерка :

Анестезиолог :

За майката

За бебето

Назад

Общо : 0.00 лв.

Общо : 0.00 лв.

Foreigners / Иностранцы

For foreigners, please, contact our International Patient Department:


Для иностранных граждан пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию иностранных пациентов:

About the ward

Web design : NK Software © 2008 - 2023 МБАЛ Дева Мария | Web Mail ( *Само за наши служители )