ХИРУРГИЯ

Детски хирург –

Доц. д-р Красимира Калинова

 

27 юни

ОНКОЛОГИЯ

Хирург, онколог

Проф. д-р  Елена Александрова

20 юни

ОРТОПЕДИЯ

 

 

 

Ортопед, детски ортопед –

Проф. д-р Борислав Владимиров

 

 

Oртопед-травматолог-

Д-р Марин Бенкин

 

Oртопед-травматолог

проф. д-р Любен Стоков

 

 

13 юни

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 Гастроентеролог

 Д-р Александър Маринов

 Д-р Димитър Петров

 

УРОЛОГИЯ

Уролог

Доц. д-р Цветин Генадиев

13 юни

КАРДИОЛОГИЯ

Ангиолог, кардиолог

д-р Светлин Цонев

4 и 5 юни

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ендокринен хирург-

Доц. д-р Таньо Сечанов

 

30 май

Web design : NK Software © 2008 - 2020 МБАЛ Дева Мария | Web Mail ( *Само за наши служители )