Нашите пациенти

Проф. Серик Наруков и Проф. Галйабану Чекайева от Астана (Казахстан) с благодарност към д-р Иванета Айрянова

11 апр 2016