Нашите пациенти

Похвала от Халиме Хаджибекир към Клиниката по съдова хирургия

25 окт 2022
img

Господин ръководител, изказвам сърдечна благодарност на отделение по съдова хирургия, на д-р Галин Желев, който с цялата си душа и чувство на отговорност и професионализъм изпълнява своите задължения, на специализанта Ивайло Марковски, на целия екип от сестри, които са много добри в своята професия, които с лъчезарна усмивка посрещат и лекуват болните. На целия санитарски екип- навсякъде в болнични коридори и сервизни помещения е много чисто, грее от чистота в болничните стаи!

Желая на целия екип много здраве, щастие и дълъг живот. Нека Всевишния да Ви дари с радост и благоденствие. Моля се да минат тези трудни времена и да живеем в мир.

Желая Ви творчески успехи в тези трудни времена! Благодаря!