Профил на купувача

Публична покана за: „Доставка на санитарни и хигиенни материали за нуждите на МБАЛ Дева Мария ЕООД Бургас по обособени позиции, съгласно техническа спецификация

Начална дата : 17 дек 2015 / 04:15 Крайна дата : 05 яну 2016 / 16:30 Номер в АОП : 9049109