Профил на купувача

Публична покана с предмет:Дейности по организиране и провеждане на информационни кампании по проект „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до три години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население на територ

Начална дата : 23 дек 2015 / 04:06 Крайна дата : 09 дек 2015 / 17:00 Номер в АОП : 9048268