Новини

О Б Я В А

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
29 юли 2016

О Б Я В А

Център за професионално обучение към „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ гр. Бургас, притежаващ Лицензия № 2015121258 сформира групи за обучение по професия: 723020 Болногледач

Начало на курса: 15.08.2016 г.

Място на провеждане: Университетска болница Дева Мария, гр. Бургас, кв. Ветрен

След приключване на обучението курсистите ще получават национално и международно признати документи:

  • Свидетелство за професионална квалификация по професия по образец на МОН, който важи за чужбина.

   Обучението продължава 50 дни с цена 700 лева.

  • Удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН с продължителност на обучението 1 седмица с цена 150 лева

Центърът предлага професионално обучение на работното място.

Необходими документи:

  1. Заявление - по образец;
  2. Диплома за завършено образование;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Актуална снимка

Лице за контакт: Т. Тодорова, 056/89 62 66