Новини

Чрез иновативна методика извършват коремни операции без видими белези в МБАЛ „Дева Мария” Бургас

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
23 май 2014

От въвеждането и преди повече от 20 години лапароскопската хирургия постепенно замени конвенционалните (с голям разрез) операции в много области на хирургията.

Философията на лапароскопската хирургия е базирана на концепцията, че не е необходимо да се извършва голям разрез на коремната стена, а операцията може да се извърши и с тънки инструменти, вкарани през малки разрези по няколко милиметра, като хирургът наблюдава оперирания орган на монитор посредством тънка камера вкарана през един от малките разрези.

В последните години тенденцията е лапароскопските операции да се извършват през единствен разрез. Независимо дали лапароскопските операции се извършват през един или няколко малки разреза безспорното им предимство е минималната следоперативна болка и бързото възстановяване в рамките на ден-два след операцията. Повечето пациенти могат да се завърнат на работното си място седмица след операцията, ако тя не изисква сериозно физическо натоварване.

Екипът на д-р Карашмалъков от болница „Дева Мария“ в Бургас рутинно извършва широка гама лапароскопски операции при най-различни заболявания: Холецистектомия (премахване на жлъчния мехур), Ингвинална херниопластика (при слабинни хернии), Фундопликация по Nissen (при диафрагмални хернии и рефлукс-езофагит), Апендектомия (премахване на апендикса), Операции при чернодробни кисти, Резекции на дебелото черво (при доброкачествени и злокачествени процеси) и ред други.

Екипът на д-р Карашмалъков разработи и внедри нов метод за лапароскопско премахване на жлъчния мехур с единствен малък разрез, скрит в гънките на пъпа, който публикува в хирургичното списание на Американската медицинска асоциация "Archives of Surgery" . Освен описание на хирургичната техника публикацията включва и видеофайл демонстриращ изпълнението на операцията.

През този месец д-р Карашмалъков проведе демонстрация и обучение на бургаски специалисти по хирургия и гастроентерология, като чрез видео връзка бе проведен уъркшопа. Демонстрираният нов метод позволява жлъчният мехур да се премахне безкръвно и с минимална инвазия както при конвенционалната лапароскопска холецистектомия. В същото време се намалява оперативната травма поради извършването само на един малък разрез вместо досегашните 3-4. Козметичният резултат от операцията също е несравнимо по-добър, тъй като след няколко месеца на практика не остава никакъв видим белег на коремната стена.

Всички тези иновативни оперативни техники са достъпни за пациентите в хирургичното отделение на МБАЛ „‚Дева Мария“, ръководено от д-р Карашмалъков.

Д-р Анатоли Карашмалъков е специалист по  хирургия и онкология, републикански консултант по хирургия, а от месец май 2014г. е и новият изпълняващ длъжност Началник на отделение по Хирургия към МБАЛ „Дева Мария” Бургас.

 

Д-р Карашмалъков е лекар с дългогодишен стаж, който е придобил в Първа Хирургична клиника на Университетска боница, Стара Загора. Той е главен асистент в секцията „Обща и оперативна хирургия“ на Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора. Завършва медицина през 1990г. във в ВМИ – Стара Загора, като специалност по Хирургия придобива седем години по-късно. През 2000г. взема и втора специалност по Онология.

През 2014 година защитена дисертация на тема „Възможности за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана трансумбиликална лапароскопска холецистектомия” за придобиване на научна и образователна степен „Доктор по медицина”.

Участвал е в квалификационни курсове по лапароскопска хирургия ,  хепато-билиапна и панкреатична хирургия, хирургия на панкреаса, хирургия на чернодробните метастази, съвременно хирургично и комплексно лечение на рака на млечната жлеза, сентинелна биопсия, стандарти и методи за стадиране в онкологията, абдоминална ехография, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и др.

Има над 100 статии и презентации, представени и публикувани в най-престижните български и международни медицински форуми и издания. Разработил е нов метод за лапароскопско премахване на жлъчния мехур с единствен разрез, скрит в гънките на пъпа.