Новини

Адвокати на „Сдружението на бургаските болници” спечелиха дело срещу Здравната каса

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
11 апр 2013
Дело за неизплатени средства от РЗОК Бургас бе спечелено от адвокатската кантора, която обслужва Сдружението на бургаските болници. Искът е заведен заради отказ на РЗОК Бургас да изплати за извършена дейност на многопрофилна болница „Дева Мария” Бургас. Касае се за определена процедура по клинична пътека в съдовата хирургия, при която се използва иновативен метод за лечение.
 
 
През месец май 2012г. със заповед на Директора на РЗОК гр. Бургас е наредено да бъде извършена съвместна тематична медицинска проверка по изпълнение на договора за оказване на болнична медицинска помощ.
 
След извършенето ? е съставен протокол с констатации по изпълнение на клинична пътека с номер №193 за 25 случая. Проверяващия орган е констатирал незавършена клинична пътека, тъй като не е осъществена основната оперативна процедура, както и че не е извършена операция по смисъла на медицински стандарт хирургия (с разрез).
 
Пародоксалното е, че за периода, в който е извършена проверката са били отчетени 36 на брой случаи по тази клинична пътека, който са извършени по напълно единтичен начин. Проверяващият орган е констатирал, че не отговарят на алгоритъма за лечение само по 25 случая и е отказал плащане единственно по тях.
Изборът на този метод е продиктуван от усилията операторът да осъществи възможно най-ефикасният и качествен метод за извършването на операцията. Приложениеот му е съобразен изцяло с изискванията на медиинският стандарт хирургия за качеството на извършваната дейност. Специалистът е избрал и приложил този метод, защото той е иновативен, съобразен е с актуалното състояние на медицинската наука и постижения, осигурява най- добър резултат по отношние на здравето на пациента. В този смисъл е и определението на Световната здравна организация за качеството на хирургичната дейност, заложено и в медицинският стандарт Хирургия. Приложението му е продиктувано и от световните стандарти в съдовата хирургия, на базата на високи технологии, при вложен висок лекарски професионализъм, с цел минимална инвазивност на извършената интервенция, за постигане на максимален ефект, в името на съхранавянето или повишаването на качеството на живот на болните и намаляване на преживяемостта на болката от интервенцията. За сравнение, при използването на иновативната техника, пациентът се възстановява за 24ч., докато при стандартния метод това отнема мин. 30 дни.
 
Аргументите на адв. Александър Богданов, който води делото делото срещу Районната Здравна каса са и, че никъде в алгоритъма на пътека № 193 не е указан метод на извършването на основната оперативна процедура нито пък изрично е изключено приложеният от специалиста метод.
 
Болницата е претърпяла и загуби от пропуснати ползи, тъй като от август 2012 година спира с вътрешна заповед изпълнението на дейностите по тази клинична пътека.