Новини

ОБЯВА

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
08 апр 2013
О Б Я В А
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
С цел повишаване нивото на безопасност и превенция на риска от трудови злополуки и в изпълнение на проект за повишаване на безопасността на работното място, МБАЛ „Дева Мария” – Бургас отправя покана към заинтересовани доставчици на медицинско работно облекло и ЛПС за предоставяне на предложение за необвързваща оферта за извършване на доставка с предмет: „Доставка на позиция 1 - лични предпазни средства и позиция 2 - специално работно облекло за нуждите на МБАЛ „Дева Мария” ЕООД гр. Бургас”, както следва:
Позиция 1:
1
Лъчезащитна яка с оловен еквивалент 0,5 mmPb
Бр.
8
2
Модел тип манто с оловен еквивалент 0,50 Размер М
Бр.
5
3
Модел тип манто с оловен еквивалент 0,50 Размер XL
Бр.
5
4
Модел тип манто с оловен еквивалент 0,50 Размер S
Бр.
3
5
Манто с оловен еквивалент front - 1mmPb, back - 0,5 mmPb Размер S
Бр.
4
6
Манто с оловен еквивалент front - 1mmPb, back - 0,5 mmPb Размер M
Бр.
4
7
Mанто с оловен еквивалент front - 1mmPb, back - 0,5 mmPb Размер L
Бр.
4
8
Лъчезащитни очила с оловен еквивалент 0.75 мм
Бр.
6
 
 
Позиция 2:
 
 
1
Хирургична престилка с маншет /дамска/
 Бр.
112
2
Операционен хирургичен костюм /мъжки/
Бр.
112
3
Туника с къс ръкав, с цип
Бр.
112
4
Туника с ¾ ръкав
Бр.
112
5
Пантлон с колан и джоб
Бр.
112
6
Лекарска престилка с дълъг ръкав, с колан
Бр.
120
7
Елек /дамски/– цветова гама: светло сив
Бр.
112
8
Лекарски халат – Полар
Бр.
180
 
            І. Технически характеристики на платовете:
            - Състав: Памук с полиестер в отношение 60 към 40 %, който процент би могъл да варира с около 10 % в двете посоки.
            - Грамаж на плата: между 150 и 160 грама на квадратен метър.
            Горните характеристики са за всички облекла с изключение на ЛПС, елек и лекарски халат.
            - Изисквания за цвят: Хирургични костюми, хирургични престилки в светло син цвят; лекарски престилки в бяло; елек – светло сив; лекарски халат в светло сиво.
 
            ІІ. Прогнозната стойност е в размер на 45 213,12 лева без ДДС.
ІІІ. Ценовото предложението трябва да съдържа единични цени без ДДС.
ІV. Необвързващото ценовото предложението трябва да съдържа единични цени без ДДС.
            V. Разходите за изготвяне на предложението са изцяло за сметка на предлагащия.
            VІ. Необвързващите предложения се подават до 17.00 часа на 10.04.2013 г. в МБАЛ Дева Мария гр Бургас
 
Допълнителна информация за техническите характеристики и броя на ЛПС и работно облекло, както и разяснение за съответната документация може да получите на тел.: 0888459059 или e-mail: oferti@saintsofia.com, лице за контакти: Станислава Кръстева
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ Дева МарияЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция.на Европейския съюз или Агенцията по заетостта