Новини

Оригинална оперативна методика в ортопедията

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
16 яну 2012
На 13 Януари в МБАЛ „Дева Мария” успешно  бе извършена една от най–сложните операции в областта на детската ортопедия – тройна остеотомия на таз. Този метод е оригинална техника по проф. Владимиров. Тя е призната в световната практика, като за първи път в страната се прилага от него и този тип оперативни интервенции са се извършвали до момента единствено в Детската клиника на Университетската болница по ортопедия и травматология в Горна баня, гр.София. Той въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи. Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология. Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания. Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия. Избран е за Академик към Българската академия на науките и изкуствата. От края на миналата година, проф. д-р Б. Владимиров работи на основен трудов договр в МБАЛ „Дева Мария”.
Причините за извършването на операцията и проведеното лечение е изкълчване на тазобедрените стави в следствие на неправилно повиване при новороденото. Това изкълчване води до нарушаване на разтежната зона на покрива на ставата, в резултат на което главата остава частично не покрита. При такова несъответствие между глава и покрив ставния хрущял се износва обикновенно при 45 годишна възраст. Това налага нуждата от поставяне на изкуствена става.
           Метода на тройна остеотомия на таз постига покриване на главата на бедрената кост, а от там и удължаване на живота на ставата средно с около 15 години.
           За съжаление, все още има райони в страната, в които престъпно се продължава с повиването на новороденото след раждането, което води до осакатяване на детето. Изключително важно е правилното отглеждане на новороденото и ранните профилактични прегледи най–късно до края на първия месец след раждането включително и ехография на ставите. Това трябва да се извърши от ортопед, най–добре специалист по детска ортопедия.