Новини

Наградата "Света София"

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
15 юли 2010
Наградата “Света София” за медицинска сестра на годината в Бургас, учредена от собственика на МЦ „Света София”, г-н Семир Абумелих ще се връчва на 17 септември – денят, в който почитаме вярата, надеждата, любовта и мъдростта. 
Наградата ще се присъжда ежегодно и ще има парична стойност от 1500 лв., като заедно с нея ще се връчва и статуетка “Света София”. Стойността на статуетката е включена в сумата.
Наградата ще се определя по следните критерии:
1. Доказан професионализъм;
*Практически опит – внедрен в практиката проект, нова методика, нов вид инструментариум за качество и т.н.
*Научни разработки – публикации, учебни помагала, участие с доклади в научни форуми;
2. Степен на удовлетвореност на пациентите от осъществените здравни грижи /анкетно проучване/;
3. Умения за работа в екип;
4. Професионално развитие – повишаване на образователно и квалификационно ниво;
5.  Активно участие в организационния живот на съсловната организация;
6. Други критерии, които се приемат за целесъобразни според спецификата на здравното заведение.
  
Номинации могат да правят здравни заведения и граждански организации,  които защитават правата на пациентите или са в сферата на здравеопазването. Всяко заведение или организация издига само една кандидатура. Отделно, могат да бъдат издигани индивидуални кандидатури, с подкрепата на 10 медицински сестри.
Всяка кандидатура задължително се придружава от мотивационно писмо по образец.
          
Предложенията с номинираните за наградата се събират в МЦ “Света София” от 01 юни до 31 август, в затворен плик, адресирани до административния  директор на МЦ „Света София”.
Победителят ще се определи от Комисия по избора в състав:
1.      Представител на МЦ “Света София”
2.      Председател на БАПЗГ РК-Бургас
3.      Представител на БЧК
4.      Представител на Съвета на главните медицински сестри за регион Бургас, към БАПЗГ.
 
До 15 юни, всяка от организациите, представени в комисията, трябва да излъчи своя представител с официално писмо до административния директор на МЦ „Света София”.
 
За организацията по разглеждане на кандидатурите отговаря представителят на МЦ „Света София”.
 
Комисията по избора разглежда кандидатурите от 01 до 15 септември и на 16-ти септември определя медицинската сестра, носител на наградата „Света София”.
 
Победителят се излъчва само с пълно единодушие на Комисията по избора.
 
Наградата “Света София” ще се връчва на официална церемония на 17 септември - денят, в който почитаме мъдростта, любовта, загрижеността и надеждата. 
 
Церемонията ще се състои в залата на регионална библиотека „Пейо Яворов”, на ул. „Булаир” 10, от 10.30 часа.
  Копие от протокола се изпраща до управителите и гл. сестри на всички медицински и яслени заведения в града.