Новини

Kонкурс за „Старша медицинска сестра“

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
09 май 2023

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница "Дева Мария" и разширяване на дейността обявяваме конкурс за „Старша медицинска сестра“ в следните отделения:

• “Анестезиология и интензивно лечение“; - 5000 бруто
• „Операционен блок“; - 4500 бруто
• „Втора Съдова хирургия“; - 3500 бруто
• „Гръдна хирургия“; - 3500 бруто
• „Нуклеарна медицина“; - 3500 бруто
• „Онкоурология“; - 3500 бруто
• „Втора Медицинска онкология“; - 3500 бруто
• „Лъчетерапия“ - 3500 бруто
• „Гастроентерология“ - 3500 бруто
• „Кардиохирургия“ - 3500 бруто

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Ръководни умения;
- Професионален опит – минимум 1 година;
- За кандидати без нужният опит предлагаме 3 - месечен курс за обучение.

Задължения за старша мед. сестра
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на съответното отделение;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в повереното отделение;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изготвя работните графици на медицинските сестри и санитари в повереното отделение;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.
-


Ние предлагаме:
- бонус при постигнати резултати;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.
За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666;