Новини

Свободна позиция за медицински физик

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
15 фев 2023

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница „Дева Мария“ и разкриване на нова структура-отделение по Лъчелечение и Нуклеарна медицина обявяваме свободни работни места за длъжност: Медицински физик.

Основни изисквания към кандидатите:

- Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност Медицинска физика;
-Наличие на удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение;
- Наличие на допълнителни квалификации – предимство;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост, умения за самостоятелна работа и работа в екип, Самостоятелна организация на труда;
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Задължения – носи отговорност за:

1. Физико-техническите параметри на терапевтичните и помощните уредби и средства;
2. Правилното функциониране на системата за планиране на лъчелечението и изготвяне на лъчетерапевтичния дозиметричен план на пациента/начален дозиметричен план;
3. Количествения контрол на аплицираната доза;
4. Осигуряването на индивидуалните защитни приспособления за пациента;
5. Дозиметричното калибриране и периодичните дозиметрични проверки на терапевтичните уредби и помощните уредби и средства;
6. Калибрирането и метрологичния контрол на средствата за измерване.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение – 5000лв. бруто;
- Въвеждащо обучение и квалификационни курсове;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен Състав на телефон: 0885 755666