Новини

Свободна позиция: Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
31 май 2022

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение“
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас. На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности
за „Лекар, специализант по акушерство и гинекология“,по клинична специалност и клиника, както следва:

„Анестезиология и интензивно лечение“ в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 1 място

Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Анестезиология и интензивно лечение;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение – работна заплата от 2 500 лева бруто;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ и на телефони: 056/896276