Новини

Свободна позиция: Лекар специализант по Акушерство и гинекология

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
31 май 2022

Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс за заемане на длъжност „Лекар-специализант по Акушерство и гинекология“.

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободна длъжност за „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва:

„Акушерство и гинекология“ в Отделение по Акушерство и гинекология – 3 места.

Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Акушерство и гинекология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.