Новини

Началникът на Клиниката по хирургия в УМБАЛ „Дева Мария“ доц. д-р Анатоли Карашмалъков номиниран за Доктор на годината

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
23 юни 2020

Националните медицински награди ще бъдат раздадени на 25 юни в София

Началникът на Клиниката по хирургия в УМБАЛ „Дева Мария“ доц. д-р Анатоли Карашмалъков е сред номинираните в Националните медицински награди през тази година. Доц. д-р Карашмалъков има номинация в престижната категория „Доктор на годината“. Дали Бургас отново ще има „Доктор на годината“ ще стане ясно на 25 юни.

NATIONAL MEDICAL AWARDS 2020 се провеждат за шести път, за да отличат хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта. През тази година приоритет имат кандидатите, които участват в образователни и научни дейности, както и тези, които имат признанието на обществени и клиентски огранизации и прилагат иновации за по-доброто обслужване на пациентите.

Доц. д-р Анатолий Карашмалъков завършва медицина във ВМИ, Стара Загора през 1990 г., а през 1997 г. придобива специалност хирургия в Медицинска академия- София. Три години по-късно придобива специалност „Онкология“ в Националния онкологичен център в София. През 2014 защитава дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ по Хирургия към Тракийския университет в Стара Загора. В периода от 2008 г. до 2014 година е национален консултант по хирургия за югоизточна България, до 2014 година оглавява Операционен блок в Университетска болница- Стара Загора, а през 2014 се мести в Бургас, за да оглави Хирургична клиника на УМБАЛ „Дева Мария“, която е клинична база на МУ-Варна.

Преминал е следдипломни курсове и специализации по Лапароскопска хирургия,абдоминална ехография, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия, кардио-пулмонална ресусцитация, съвременно хирургично и комплексно лечение на рака на млечната жлеза и много други.

Академичният му път започва като асистент в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ на ВМИ – Стара Загора през 1993 г. Преминава през старши асистент в Катедра „Обща и оперативна хирургия“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора и през главен асистент в секция „Обща и оперативна хирургия“ , катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Доцент е по хирургия в Катедра „Здравни и социални грижи”,  Медицински колеж, Университет „ Проф. д-р А. Златаров”,  Бургасв Катедра: „Хирургични болести“ на МУ – Варна и в Медицински факултет, Университет „ Проф. д-р А. Златаров”,  Бургас. През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Проучване на възможностите за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана трансумбиликална лапароскопска холецистектомия“,  2014г – ТУ, Стара Загора

Наред с ежедневната оперативна дейност, доц. д-р Анатолий Карашмалъков не спира да преподава от 1993 г. до днес. До 2015 г. той е преподавател на пълна учебна натовареност за практическите упражнения по хирургия на студентите III курс медицина в Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Провежда лекции по онкология и миниинвазивна хирургия на студентите от трети курс медицина в Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора., както и обучава по хирургия стажант-лекарите VI курс медицина в същия университет. Участва в провеждането на практрически упражнения и лекционен курс на бакалаврите по здравни грижи в специалност „Медицинска сестра“ в Медицинския факултет при ТУ-Стара Загора, както и провежда практически упражнения на лекари, зачислени за специализация по „Хирургия“.

Известният хирург е автор на 54 пълнотекстови публикации, 41 публикации в специализирани научни списания и научно-тематични сборници. Има публикации в международни научни списания с импакт фактор – 13 (Общ IF– 55.153) и публикувани резюмета в международни научни списания с импакт фактор – 7 (Общ IF– 6.496). Изнесал е 66 доклади в научни форуми, като 11 са извън страната. Ръководител е на екип участник в международен паневропейски научно-изследователски проект за борба с рака на дебелото черво на ESCP (EuropeanSocietyofColoproctology): „ESCP Pan-EuropeanRightHemicolectomy / Ileo-caecalresectionaudit“. Рецензент в специализираното международно медицинско издание „Central European Journal of Medicine“ (IF 0.312)