Новини

Конкурс за отдаване под наем на аптека в МЦ "Света София"

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
24 авг 2019

 

Обявява се конкурс за отдаване под наем на търговски обект, находящ се на територията на медицински център „Света София“ гр. Бургас с предмет на дейност: аптека.

Обектът:
•    се намира в центъра на гр. Бургас
•    е разположен в действащ денонощен медицински център
•    до момента е функционирал като аптека
•    е с дневен поток от 500+ човека
•    е в непосредствена близост до кабинети на ОПЛ

Търговският обект ще бъд отдаден за срок от 10 години.
Стартовата наемна цена е в размер на 2000 лв./ месечно. 
Оферти с предложена наемна цена се приемат в затворен плик на адрес гр. Бургас, ул. Възраждане 13, на вниманието на г-жа Нели Атанасова.

Крайна дата за подаване на ценови предложения: 15.09.2019 г.
За повече информация: тел. 0889 112233 или на email: atanasova@saintsofia.com