Новини

Над 1000 пейсмейкъра поставени в УМБАЛ „Дева Мария“ за 8 години

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
01 авг 2019

 

Поставянето на пейсмейкър спасява стотици човешки животи всеки месец в България. Университетска болница „Дева Мария“ е един от центровете, в който вече 8 години се имплантират кардиостимулатори и кардиовертер дефибрилатори (ICD). По статистика на болницата над 1000 пациента са се възползвали от услугата за това време. Това са хора, които имат проблем с проводната система на сърцето и/или опасност от внезапна сърдечна смърт. Преди всичко е важно поставянето на правилната диагноза своевременно, както  и  оценката на риска и ползата за пациента.  Има  ясни индикации за постaвяне на постоянен кардиостимулатор, които са утвърдени както от Европейското кардиологично дружество, така и от останалите съсловни организации по целия свят.   

Както е казал Хипократ още 310г. пр. н.е.  „Тези, които страдат от чести припадъци без ясна причина, умират внезапно.” След неговите думи бяха нужни много години, за да се изясни анатомията и физиологията на сърцето, както и причината за  развитието на ритъмнопроводните нарушения.  През 1882г. Hugo Von Ziemssen прави първия опит за кардиостимулация с външен електрически ток и регистрира, че може да промени сърдечната честота.  Записите му ясно показват камерна активност чрез подаване на електрически импулси върху сърдечната повърхност. Между 1761г.- 1924г. изследователите регистрират и анализират симптомите, които водят до спиране на сърцето, ниска сърдечна честота, чести загуби на съзнание, проводни нарушения от различен вид и др. Една от най-големите стъпки  е  откриването на електрокардиограмата през 1892 г., когато се поставят основите на това важно и до днес изследване. През 1913г. Einthoven публикува триъгълника, носещ неговото име и въвежда в литературата биполярните електроди, за което получава Нобелова награда през 1924г.  През 1928г. Lidwell чрез помощта на игла и периодична електрическа стимулация спасява живота на дете в сърдечен арест.  Така  след множество експерименти и проучвания  се стига до първия преносим пейсмейкър поставен на пациент през 1956 г.

През 1957г. Earl E. Bakken, който е  електроинженер и основател на фирмата  MEDTRONIC, произвежда първия преносим кардиостимулатор, работещ с батерия.  Поради  проблеми  с размера, пренасянето и захранването на стимулатора, Bakken създава прототипа на днешните пейсмейкъри. След успешно тестване на животни, се доказва ефикастността им и след само 4 седмици се започва имплантирането им на пациенти след сърдечни операции.                                          

Въпреки  усъвършенстването на прототипа,  е имало доста недостатъци и усложнения като например необходимостта от честа подмяна на устройствата поради изразходване на батерията, както  и рискът от инфекция  при реоперациите.  Първият имплантируем пейсмейкър е през 1958г. в Швеция и е публикуван през 1960г. Пациентът живял до 81г. възраст . При него са  използвани 22 генератора  от 11 различни модела на кардиостимулатори. Смъртта му настъпва поради злокачествено заболяване, без да има връзка с проводните нарушения на сърцето му. В края на 70-те години се  въвеждат двукамерни пейсмейкъри, които дават възможност за синхронно съкращение на сърцето, имитирайки физиологичната проводна система. 

През 2000г.  се разработва висок клас кардиостимулатори  или  система за сърдечна ресинхронизираща терапия. Това е вече утвърден метод за лечение на пацинти с тежка сърдечна недостатъчност, което подобрява качеството на живот и преживяемостта на тези иначе обречени  пациенти.

Чрез добавяне на малък сензор към електрониката на пейсмейкърите, става възможно устройството само да засича физическата активност на пациента и спрямо тези данни да увеличава или да намалява сърдечната честота. С напредването на технологията и автономността на кардиостимулаторите, те вече могат сами да регистрират анормални събития, да ги съхраняват под формата на ЕКГ записи, да качват данните по централен сервър чрез интернет и т.н.  В днешно време размерите на новите кардиостимулатори толкова се смалиха, че ги наричаме микро стимулатори. Те са с размера на   таблетка и могат да се поставят през голяма вена направо вътре в сърцето .

За имплантация на кардиостимулатор е задължително доказването на необходимостта от това  чрез ЕКГ и/или Холтер ЕКГ и наличие на  оплаквания от страна на пациента. Някои от симптомите са:  загуба на съзнание за кратко време, причерняване пред очите, чести краткотрайни световъртежи, пристъпно безсилие и т.н. При подобни оплаквания задължително се прави консултация с кардиолог и ритмолог, за да се постави правилната диагноза. Основна задача след имплантацията на кардиостимулатор  е проследяването на устройството и  програмирането  му . Така се регистрират вероятни отклонения в параметрите и може да се вземат необходимите мерки своевременно. Пациентите подлежат на контролна телеметрия през 6 месеца.   Тази процедура се извършва  в кабинет по кардиостимулация към УМБАЛ „Дева Мария”  след предварително планиран преглед. Здравноосигурените пациенти се проследяват без да заплащат за прегледа, а час може да бъде записан както на телефона на регистратура 056 89 62 62, така и в онлайн формата за запазване на час на адрес www.devamaria.com