Новини

Университетска болница "Дева Мария" обявява места за специализация по "Mедицинска онкология"

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
23 ное 2018

Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс  за заемане на длъжността „Лекар-специализант по Медицинска онкология“

 На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности за „Лекар, специализант по Медицинска Онкология“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва:

 „Медицинска онкология“ в Отделение  по медицинска онкология – 2 места.

Изисквания към кандидатите:

1.1. Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по медицина;

1.2.  Интерес за специализация в областта по Онкология;

1.3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;

1.4. Умения за работа с компютър.

 

Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурс;

Автобиография европейски формат;

2.Ксерокопие от диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен магистър по медицина;

3.Медицинско свидетелство ;

4.Свидетелство за съдимост;

5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок;

6.Мотивационно писмо;

Една снимка паспортен формат;

8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв).

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
  2. Събеседване.

 Оценка

Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

  • оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
  • средна оценка от цялостното представяне по шестобалната система;

Преди подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в отдел „Администрация“ на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул.  "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен, чрез отправяне на запитване по имейл: administration@saintsofia.com, лице за контакт Яна Костадинова.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17:00 ч. в срок до  /един/ месец от датата на публикуване на обявата, в отдел "ТРЗ" на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул.  "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен.

Телефон за контакт: 0884 222 083, 056/89 6285

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД, ЕИК BG 200800019 е администратор на лични данни, вписан в КЗЛД. При кандидатстване за позицията, Вие доброволно предоставяте Вашите личните данни и ние ще ги обработваме за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващата 1 година, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; подписване на трудов или друг вид договор. Личните данни, предоставени за тези цели, ще бъдат съхранявани за срок до 1 година. Имате право да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.