Новини

В събота известният АГ и онко гинеколог проф. д-р Стефан Иванов идва в Бургас

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
13 юни 2018

Новата дата, на която известният  акушер и онко гинеколог проф. д-р Стефан Иванов ще преглежда в Бургас, е 16 юни. От няколко месеца варненското светило е част от програмата за гостуващи високоспециализирани лекари на университетска болница „Дева Мария“. Всеки месец той обявява дата, в която неговите пациентки могат да бъдат прегледани, без да се налага да пътуват до Варна.

Проф. д-р Стефан Иванов е с изключително богат над 30-годишен опит в гинекологията и онкогинекологията.  През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. Защитил е дисертационен труд на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография”, както и дисертационен труд на тема  “Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално с или без лимфна дисекция”.

Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. д-р Стефан Иванов е съавтор на учебника “Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания” от 2003 г. Основните му научни разработки са в следните области:

а) ранно откриване на преканцерозите и рака на ендометриума чрез прогестеронов тест и утеруссонография;

б) хормонално лечение на рака на ендометриума;

в) радикални хирургически техники при рака на шийката на матката и рака на тялото на матката;

г) радикално хирургично лечение на рака на ендометриума със или без лимфна дисекция;

д) въвеждане на нов цитологичен скринингов метод при предрака и рака на шийката на матката (LBC);

е) наследственост и онкогинекологични заболявания.