Новини

Университетска болница „Дева Мария” подкрепя продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
12 юни 2018

Болницата започва сътрудничество с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Университетска болница „Дева Мария ще подкрепи продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи, като организира курсове и индивидуално обучение по договор с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Решението бе взето след като от БАПЗГ изявиха желание за по-голяма ефективност на взаимодействие между професионалната структура и лечебните заведения, както и за осигуряване на по-широк достъп до обучителните модули.

От години здравните грижи се прилагат при стриктно гарантиране на общественото здраве и безопасност, а специалистите са длъжни да надграждат образованието си цял живот. На всеки пет години съсловната организация актуализира издадените сертификати за професионална квалификация, въз основа изцяло на кредитните точки от продължаващото обучение. Тези сертификати отговарят на европейските стандарти за упражняване на професиите, свързани със здравните грижи и дават право те да бъдат управлявани на територията на Европейския съюз и Швейцария.

Обученията, проведени директно в лечебните заведения, имат огромни предимства за обучаващите се, смятат от БАПЗГ. В рамките на осигуреното време за достъп е възможно курсовете да бъдат повторени многократно и така знанията да бъдат усвоени пълноценно. Дава се шанс на професионалистите по здравни грижи да продължат своята квалификация без да се откъсват от трудовия процес. Лечебните заведения имат възможност да предоставят програма за обучение и за външни лица.

„С превръщането ни в университетска болница, ние поехме ангажимент не само да лекуваме, но и да обучаваме. За мен като управител добрата квалификация на кадрите е от изключително значение и постоянно търся нови и атрактивни възможности за това. Договорът с БАПЗГ за провеждане на продължаващо обучение е такава възможност- ще даде нови знания и умения не само на нашите професионалисти по здравни грижи, но и на всички, които виждат смисъла в повишаването на квалификацията си.” коментира управителят на болницата д-р Даниела Георгиева.