Профил на купувача

Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет "Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на МБАЛ Дева Мария

10 юни 2013 - 17 юни 2013

На основание чл. 8, ал.2, т.2 и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. и подписан договор за безвъзмездна финансова помощ ESF 2302-02-02009 по проект „По-здрави и по-трудоспособни на работното място в МБАЛ Дева Мария ”, който се осъществява по схема BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”

прочети повече

Профил на купувача