Профил на купувача

Обществени поръчки

Открита процедура за текущо и поддържащо почистване на МБАЛ Дева Мария ЕООД

10 юли 2015 - 10 юли 2015

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Текущо и поддържащо почистване на сградния фонд и прилежащите площи на МБАЛ Дева Мария ЕООД гр. Бургас “   МБАЛ Дева Мария ЕООД, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Текущо и поддържащо почистване на сградния фонд и прилежащите площи на МБАЛ Дева Мария ЕООД гр. Бургас“, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат оповестени на 10.07.2015 г. (петък) от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата на МБАЛ Дева Мария ЕООД, гр. Бургас, кв. "Ветрен".

прочети повече

Профил на купувача