Профил на купувача

Обществени поръчки

Публична покана за: Доставка на болничнно обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Дева Мария" ЕООД по следните обособени позиции: обособена позиция №1-матраци за болнични легла; обособена позиция №2-олекотени завивки; обособена позиция №3-възглавници и обосо

17 мар 2015 - 17 мар 2015

прочети повече

Профил на купувача