Специалисти - Вътрешни болести

д-р Бранимир Цанков - Пулмолог и интернист

д-р Бранимир Цанков

Завършва ВМИ-Варна.
Има призната специалност по вътрешни болести и специалност по белодробни болести (пулмология) и притежава правоспособност по бронхология.
Работил е като началник на Пневмологично отделение в Специализирана Белодробна Болница - Бургас. Двукратна специализация в киника по пулмология...
още


д-р Светла Стамова - Терапевт- нефролог

д-р Светла Стамова

Квалификации: Придобита специалност Вътрешни болести – МА гр. София - 1990г. Придобита втора специалност – Нефрология – МУ гр. София – 2004г.
Първо ниво сертификат „Абдоминална ехография”, МУ, гр. София, БА по УЗ в медицината 2005г.
Второ...
още


За отделението