Специалисти - Вътрешни болести

д-р Бранимир Цанков - Пулмолог и интернист

д-р Бранимир Цанков

Завършва ВМИ-Варна.
Има призната специалност по вътрешни болести и специалност по белодробни болести (пулмология) и притежава правоспособност по бронхология.
Работил е като началник на Пневмологично отделение в Специализирана Белодробна Болница - Бургас. Двукратна специализация в киника по пулмология...
още