Специалисти - Клиника по Хирургия

Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, д.м - Хирург - онколог - Началник на Хирургично отделение

Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, д.м

Специалности:  хирургия и онкология

Работи в I Хирургична клиника на Университетска боница, Стара Загора.
Главен асистент в секцията „Обща и оперативна хирургия“ на Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора.
Завършил медицина в ВМИ – Стара...
още


Д-р Георги Зафиров - хирург

Д-р Георги Зафиров

Д-р Георги Зафиров –специалист хирург в УМБАЛ „Дева Мария” . Той е завършил ВМУ Ст. Загора, където придобива специалност „Обща хирургия”. Следдипломната му квалификация е в сферата на долнта ендоскопия и лапароскопската хирургия. От 2012г. работи лапароскопска хирургия в Hull...
още


Доц. д-р Таньо Сечанов - ендокринолог и ендокринен хирург

Доц. д-р Таньо Сечанов

Доц. Д-р Таньо Сечанов е специалист ендокринолог и ендокринен хирург, началник Клиника по Ендокринна Хирургия към УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“. Национален консултант по ендокринна хирургия.

Национален консултант по ендокринна хирургия. Професионалният интерес на доц. Д-р Таньо Сечанов е насочен към...
още


Д-р Йонко Георгиев - хирург

Д-р Йонко Георгиев

Др Йонко Георгиев е гастро-интестинален хирирг в УМБАЛ „Дева Мария“ . Клиничите му интереси включват оперативно и неоперативно лечение на доброкачествените и злокачествени заболявания на храносмилателния тракт. Член на Българско Хирургично Дружество, Европейското дружество по кoлоректална хирургия и Бългаската асоциация...
още


д-р Зорница Русинова - хирург

д-р Зорница Русинова

Завършва медицина през 2014 г. в Медицински университет - Пловдив. От декември 2014 г. работи в хирургично отделение на УМБАЛ "Дева Мария". Зачислена за специалност хирургия към Медицински университет - Пловдив, която е защитена през 2020 г.

Завършен курс по...
още


Д-р Тинка Арнаудова - хирург

Д-р Тинка Арнаудова

Завършва медицина през 2015г в Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора. Специализант по хирургия към МУ-Варна с база за обучение МБАЛ  "Дева Мария". Като студентка участва в "Академия по спешна медицина" и "Студентска академия" по хирургия към УБ...
още


Проф. Д-р Красимира Калинова - Хирург, Детски хирург

Проф. Д-р Красимира Калинова

Проф. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад. Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра. Ди­сер­та­ци­я на те­ма...
още


д-р Зекие Касимова - лекар

д-р Зекие Касимова

Завършва медицина в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов"- гр. Варна. Говори английски и немски езици.

Участие в Първо лятно училище по инсулт ▪ Участие в курс на обучение "Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали" -...
още