Специалисти - Клиника по Хирургия

Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, д.м - Хирург - онколог - Началник на Хирургично отделение

Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, д.м Специалности:  хирургия и онкология Работи в I Хирургична клиника на Университетска боница, Стара Загора.
Главен асистент в секцията „Обща и оперативна хирургия“ на Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора.
Завършил медицина в ВМИ – Стара Загора през...
още

Д-р Георги Зафиров - хирург

Д-р Георги Зафиров Д-р Георги Зафиров –специалист хирург в УМБАЛ „Дева Мария” . Той е завършил ВМУ Ст. Загора, където придобива специалност „Обща хирургия”. Следдипломната му квалификация е в сферата на долнта ендоскопия и лапароскопската хирургия. От 2012г. работи лапароскопска хирургия в Hull...
още

Д-р Йонко Георгиев - хирург

Д-р Йонко Георгиев Д-р Йонко Георгиев е роден през 1982г. Завършва медицина в МУ Пловдив през 2007г. Има призната специалност по хирургия, като е специализирал в базата на Първа Хирургична Клиника на Университетска Болница Стара Загора. Има опит в диагностиката и лечението на...
още

д-р Зорница Русинова - Лекар

д-р Зорница Русинова Завършва медицина през 2014 г. в Медицински университет - Пловдив. От декември 2014 г. работи в хирургично отделение на УМБАЛ "Дева Мария". Зачислена за специалност хирургия към Медицински университет - Пловдив.  Завършен курс по пластична хирургия.

Д-р Стефан Касабов - хирург

Д-р Стефан Касабов Д-р Стефан Касабов има 25 годишен стаж като хирург, специализирал спешна хирургия. Той е носител на наградата „Лекар на годината“ за помощта, оказана на пострадалите при атентата на Летище-Бургас през 2012 г. Допълнителните му квалификации са по термична травма (изгаряния)...
още

Д-р Тинка Арнаудова - лекар

Д-р Тинка Арнаудова Завършва медицина през 2015г в Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора. Специализант по хирургия към МУ-Варна с база за обучение МБАЛ  "Дева Мария". Като студентка участва в "Академия по спешна медицина" и "Студентска академия" по хирургия към УБ...
още

Доц. Д-р Красимира Калинова - Хирург, Детски хирург

Доц. Д-р Красимира Калинова Доц. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад. Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра. Ди­сер­та­ци­я на те­ма...
още

За отделението