Специалисти - Клиника по Хирургия

д-р Анчо Димитров, началник Клиника по хирургия - Обща и ендокринна хирургия

д-р Анчо Димитров, началник Клиника по хирургия

Д-р Анчо Димитров е специалист по коремна и ендокринна хирургия с повече от 40 години опит. 20 години е начело на  Първа Хирургия в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Има интереси в сферата на щитовидната жлеза, млечна...
още


д-р Петър Петров - хирург

д-р Петър Петров

Д-р Петър Петров е специалист хирург и онколог в Бургас с над 25 години опит. Извършва диагностика и лечение на онкологични заболявания.
ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Стара Загора през 1992 г. Своите специалности Обща хирургия и Онкология придобива през...
още


Доц. д-р Таньо Сечанов - ендокринолог и ендокринен хирург

Доц. д-р Таньо Сечанов

Доц. Д-р Таньо Сечанов е специалист ендокринолог и ендокринен хирург, началник Клиника по Ендокринна Хирургия към УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“. Национален консултант по ендокринна хирургия.

Национален консултант по ендокринна хирургия. Професионалният интерес на доц. Д-р Таньо Сечанов е насочен към...
още


д-р Даниел Делийски - хирург

д-р Даниел Делийски

Д-р Делийски е завършил хуманна медицина в Медицинския факултет на Тракийски университет- Стара Загора и шест години трупа опит в Клиниката по обща и оперативна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“- гр. Стара Загора.

Говори отличен английски език.


д-р Иван Иванов - хирург

д-р Иван Иванов

Д-р Иван Иванов е специалист по хирургия, трупал своя опит в МБАЛ „Тракия Парк“- Стара Загора, Комплексен онкологичен център- Стара Загора, УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" гр. Стара Загора и др.

Има квалификация по лапароскопска хирургия.

 

Част е от...
още


д-р Линда Стоянова - гастроентеролог

д-р Линда Стоянова

Д-р Стоянова е завършила Медицински факултет на Софийски университет. Преминава успешно през множество курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Специализира „Гастроентерология“ в УМБАЛСМ „Пирогов“.  Член е на  Български лекарски съюз (БЛС), Асоциация на младите гастроентеролози, Българско...
още


Д-р Тинка Арнаудова - хирург

Д-р Тинка Арнаудова

Завършва медицина през 2015г в Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора. Специализант по хирургия към МУ-Варна с база за обучение МБАЛ  "Дева Мария". Като студентка участва в "Академия по спешна медицина" и "Студентска академия" по хирургия към УБ...
още


Проф. Д-р Красимира Калинова - Хирург, Детски хирург

Проф. Д-р Красимира Калинова

Проф. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад. Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра. Ди­сер­та­ци­я на те­ма...
още